در نمایشنامه‌خوانی گروه دختران، مهسا احمدی، ریحانه احمدی، زهرا عبدلی، فاطمه محمدی یزدی، هدی کریم، زینب طاهری‌فر و مینا طاهری‌فر حضور فعال داشتند.

ادامه مطلب