در این جلسه که با محوریت ارزیابی و بررسی آثار اعضای کانون ادبی و معرفی کتاب «اعترافات غلامان» نوشته‌ی «محمدرضا شاه‌آبادی» صورت گرفت. 

ادامه مطلب