در ابتدای این جلسه، ابتدا شعرخوانی جلسه‌ی گذشته از کتاب «یک نفر رد شد از کنار دلم» مرور شد و «هانیه خدامرادی» و «مریم طاهری نوید» و «مهسا احمدی» که شعرهای جلسه‌ی گذشته از کتاب «یک نفر رد شد از کنار دلم» را حفظ کرده بودند را خواندند و کارت امتیاز به آنها تعلق گرفت.

سپس از کتاب «پروانه در باران» سروده‌ی «جعفر ابراهیمی شاهد» شعرهای «مادر» و «در باغ سبز دل» به شیوه‌ی جلسات گذشته شعرخوانی شد.

ادامه مطلب