در این نشست ابتدا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط فاطمه توکلی از اعضای نوجوان، مولودی خوانی به مناسبت دهه‌ی کرامت توسط خانم «نقد علی» مادرِ فاطمه علی محمدی از اعضای کتابخانه انجام گرفت.

ادامه مطلب