فیش حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووققققققققققققققققق | دانلود فیلم
امروز |


فیش حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووققققققققققققققققق

فیش
حقــــوق

شعـری از
محمــد  محمــودی هـــرندی

**************

یکه
خوردم تا که من دیدم ز تو فیش حقوق

کله ام
سوتی کشیـد و می زند پیوسته بوق

با زبان
بازی و چاپلـــــوسی گرفتی جایگــــاه

پول و
پارتی شـــد تو را محکم ترین پایگـــاه

گــام
اول کج نهـــادی و شـدی مغرور و شـاد

عمرخود
را مفت و ارزان داده ای بردست باد

پشت
میزت می نشینی و فقط فرمان دهی

اینقدرفرمان
نده  ، فکــر می کنی فرماندهی

بهترین
جا را به مجلس می نشینی خوش مرام

احتـرامت
می کننـــد و پاسخت، فعــــل حرام

فصل
تابستـان کولر را برده ای ازبهرخویش

درزمستـان
با بخــاری برده ای روزت به پیش

کی عرق
ریزی به وقت کـــار و گرمــای زیاد

در پر قو
زندگـــی کــــــردی ، مرا بردی ز یاد

من
بخوابم بر زمین و تو به روی تختخواب

روز عقبی
هر چه بد کردی دهی  آن را جواب

سختی
کارت کجـــــا گیــرد ز تو تاب و توان

خفته ای
درشیرو خوشحالی به هرحمام و وان

گفتـــه
بودی در میــــــان مردم و با مردمی

تو
نبــــاشی از بشـر از دودمــــــــــان کژدمی

می زنی
نیش و عجب مغرورو سرمستی و شاد

می خوری
و می بری و می کنی هردم فســـــاد

در
لبـــــاس میشی و گرگ میــــــان گله ای

گـرگـــی
و، چوپان و مـردم را تصــور ،  بره ای

مال و
اموال یتیـــمان را به یغمـــا برده ای

سود
سرشــاری ز وام بینــــوایان خورده ای

خون
مردم را به شیشه کرده و سرمی کشی

برامورمردم
از ریز حســـــــاب سر می کشی

مرد بی
انصاف و بی وجدان این دوران تویی

سر زده
از تو به ای دنیــــــا چنین طرح نویی

هرکه را
وامی دهی، گیری از او حق العمل

گرمسلمـانی
ز نیک و بد ، به نیکی کن عمـــل

آنقدر
خوردی و بردی مخفیــــانه از حرام

این
رویـه بهر انســـان ها نباشـــــد در مرام

بی
پنـاهـــان را توگفتی سرپنـــــاه و یاوری

این که
شدبرعکس وهمچون اختلاس خاوری

خاوری
هم روز عقبی بی پنـــاه و یاور است

من نمی
دانم که عقبی را قبــــول و باوراست

گول
شیطان خوردی و بازم تو کردی اشتباه

ازبرای
مال دنیـــــــا ، رفته ای سـوی گنـــــاه

خورده
ای حــق و حقــــوق ملت ایران مـــا

زین جهت
درنزد مردم گشته ای انگشت نما

ازخــــدا
شرمی  نمـــا ای آدم ظاهــر فریب

فیش تو
دارد توان اندر توان و صد ضریب

فیش تو
گویا و گو پنهــان ، چقــدری برده ای؟

دزدکـی
بردی و با لیــــــوان آبی خـورده ای

آنچــــه
را دیدم ز تو نامــردی و نامـردمی

کی تو را
باشــد غمی از توده هـای مردمی

ریش خود
پرپشت و ظاهر کرده ای نزد همه

حق  مردم می خوری ، از کس نداری واهمـه

ظــاهری
کردی درست و باطنـی داری خراب

با
گنـاهت مثل اینکه خورده ای با خم شراب

آنچه را
اندیشه کردی نزد ما باشـــد سراب

توبـــه
باید با عمـــــل نزد خـــدا با اشک ناب

بر زن و
فـرزند خود از مـال مـردم داده ای

جســــم آنان
با حرام و با خطــــــــا پرورده ای

بر تن
آن هــا لبــــاسی از حـرام پوشانده ای

برشکــم
از مال مردم داده و نوشـــــانده ای

*******   به ادامه ی مطلب بروید   *******

محمــد
محمـودی هــرنـدی

  • 1- برای راحتی در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید
  • 2- برای مشاهده فیلم ها با کیفیت بالا به همراه زیرنویس از برنامه kmplayer استفاده کنید
  • 3- در صورت خرابی لینک اصلی از لینک های کمکی که سرعت بالایی دارند استفاده نمایید
  • 4- برای دانلود از لینک های کمکی وارد لینک شده و گزینه دانلود مجانی ( Free Download ) را انتخاب نمایید

نظرات کاربرانشما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید
خبرهای جدید